En sund økonomi er, når udgifter og indtægter balancerer, og måske endda giver plus på kontoen. Hvis man har balance hver eneste måned, så har man i det mindste ingen gæld, og så kan man begynde at tale om en sund økonomi.

 

Desværre er der alt for mange danskere, der har rod i privatøkonomien. Mange bruger flere penge end de tjener, og får opbygget en gæld, der kan være rigtig svær at komme af med på længere sigt.

 

En af hovedårsagerne til dette er, at de ikke har overblik over deres indtægter og udgifter. Der mangler altså en grundlæggende kontrol med, hvad der går ind og ud af kontoen hver måned.

Deloverskrift (KW skal kun indgå hvis det er naturligt)

Det er som regel nemmest at danne sig et overblik over indtægterne. Oftest består de af en månedlig lønbetaling fra arbejdspladsen eller det offentlige. Udgifterne derimod kan være meget sværere at overskue. Der er tale om det samlede forbrug, og det kan være mange småbeløb. Det er alt lige fra udgifter til mad, tøj, fritidsinteresser, moderne boligindretning, rejser og meget mere.

 

Det første skridt til en sund økonomi er altså af få overblik over alle disse udgifter. Man kan starte med at lægge et budget, og få alle de faste udgifter ned på et stykke papir. Det kan f.eks. være husleje, mobilabonnement, internet, afdrag på lån, diverse abonnementer, m.m. Herefter udregner man de ekstra små udgifter, og hvor meget man cirka bruger hver måned på fornøjelser. I denne kategori kan man finde at spise ude, en tur i byen eller en tur i biografen. Man lægger et fornuftigt budget, der fungerer som et udgangspunkt for, hvad man må bruge per måned. Måske skriver man også ned, hvor meget man ønsker at spare op, hvis det er målet. På den måde bliver man opmærksom på, hvis man bruger for meget.