IKT er en effektiv måde at sætte byggeprocessen i system og derved skabe bedre kontrol. Her er det grundlæggende vigtigt at se på forståelse og håndtering af data. Det indebærer bl.a. områder som planlægning, koordinering, håndtering og fordeling af ansvar samt krav. Alt dette spiller en betydelig rolle, når det kommer til at afklare, hvordan projektet skal sættes i gang, styres, kommunikeres, implementeres og holdes ved lige ved hjælp af IKT.

Hvad betyder rådgivning og koordinering indenfor IKT?

Det er altafgørende for byggeprocessen, at alt er systematiseret, så der ikke er nogen tvivl om, hvilken rolle de forskellige parter skal udfylde, samt hvilke krav de skal leve op til. Det er med andre ord det, som IKT, der står for informations- og kommunikationsteknologi, dækker over.

Det er en ting at få beskrevet alle krav, specifikationer og materialer osv. Noget andet er at få sat styring på hele processen og få det implementeret i det pågældende byggeprojekt på den bedst mulig måde. IKT kræver altså i høj grad overblik og timing for at alle ender så at sige kan mødes til sidst og gå op i en højere enhed. Hermed forudsætter IKT også en stor ansvarstagen, da det som nævnt er en væsentligt del af fundamentet for byggeprocessens succes.

En blanding af forskellige faggrupper

Med de mange forskellige ansvarsområder er IKT forbundet med en blanding af en række forskellige faggrupper. Det kræver altså, at man ser på kommunikationen mellem alt fra ingeniører til bygherre og entreprenører til arkitekter. Det er her IKT-rådgiverens ansvar at flette det hele sammen på en måde, der sørger for, at alle er på bølgelængde i forhold til de forskellige elementer af byggeprocessen.

Hvad er IKT bekendtgørelsen?

Vejledningen til IKT bekendtgørelsen er en vej til at forstå IKT bedre. Her kan man bl.a. hente inspiration til, hvordan man kan arbejde med IKT, samtidig med at den beskriver vigtigheden af det. Der er som beskrevet mange ting forbundet med håndtering samt koordinering af et digitalt byggeprojekt, og derfor er en vejledning til inspiration på sin plads. Det kan også være med til at give en grundlæggende bedre forståelse af hvad IKT egentlig går ud på.

IKT er ikke et krav for private bygherrer

Det er ikke et krav, at private bygherrer benytter sig af IKT-koordinering, men der er ingen tvivl om, at der er mange fordele forbundet med at sikre, at koordineringen af byggeprocessen og det overordnede forløb for det pågældende byggeprojekt forløber så gnidningsfrit som muligt – og det er netop det, der er det primære formål med IKT. At sikre koordineringen af forløbet fra ende til anden og skabe sammenhæng mellem de mange forskellige faser i processen.

I det offentlige er det dog bygherres ansvar at den rette koordinering finder sted, og det giver dermed god mening at uddelegere en til at stå for ansvaret som koordinator for IKT.

Arbejdet med digitale byggeobjekter

Bygnings Informations Modellering, også kendt som BIM, er vigtige processer, der ofte indgår som en del af IKT. Ved byggeprojekter, hvor der anvendes digitale byggeobjekter, er det et krav, at disse skal struktureres ud fra klassificering, navngivning, kodning og identificering i en særlig specificeret detaljeringsgrad. BIM er oplagt at benytte, når det kommer til tids- og økonomistyring i forbindelse med nybyggerier.

Det er vigtigt, at alle byggeobjekter indeholder de relevante egenskaber og informationer. Det har nemlig betydning for, at det kan bruges i det følgende arbejde med vedligehold, drift og forvaltning. Her er det relevant at nedsætte nogle faste retningsliner for, hvordan håndteringen af digitale byggeobjekter skal foregå gennem hele byggeprocessen.